TATRY WYSOKIE - PRZEWODNIK TOPOGRAFICZNY

TOM 20

Grań Główna Tatr na odcinku Zmarzły Szczyt - Polski Grzebień oraz granie boczne, w tym Gerlacha i Hrubej Turni


Poniżej opisane ujęcia z różnych kierunków. Na pierwszym rysunku przedstawiłem schematyczny przebieg grani i żlebów, na drugim schemat wszystkich opisanych wierzchołków i przełęczy. Trzeci rysunek ukazuje schemat miejsc, z których wykonywano opisane panoramy. Niżej miniaturki ujęć. Wszystkie miniarurki mają swe odnośniki do panoram większych rozmiarów.

Strona powstała we współpracy z

Andrzejem Marciszem.

Korzystałem również z materiałów Michała Kasperczyka i Krzyszyofa Krowickiego



























Kilka co ciekawszych, nieopisanych zdjęć graniowych:


Gerlach spod Zadniego Gerlacha



Lawinowy, Gerlach (w głębi z lewej i zadni Gerlach (z prawej)



Gerlachowska Kopa z Lawinowego Szczytu



Wielicka Próba



Wierzchołek Gerlacha ponad Batyżowieckim Żlebem