TATRY WYSOKIE - PRZEWODNIK TOPOGRAFICZNY

TOM 23

Grań Główna pomiędzy Przełęczą pod Kopą, a Przełęczą Kołową wraz z graniami bocznymi (granie Kozia, Skoruszowa, Babia oraz Kudłaty Dział i Bielska Kopa)


Poniżej opisane ujęcia z różnych kierunków. Na pierwszym rysunku przedstawiłem schematyczny przebieg grani oraz schemat wszystkich opisanych wierzchołków i przełęczy. Drugi rysunek ukazuje wykaz miejsc, z których wykonywano opisane panoramy. Niżej miniaturki ujęć. Wszystkie miniarurki mają swe odnośniki do panoram większych rozmiarów.


W niniejszym opracowaniu pozwoliłem sobie na nazwanie wyraźnie wyodrębniającej się, szczególnie od południa i zachodu, trzeciej Żółtej Kopki obok dotychczas nazwanych dwóch oraz przełęczy oddzielającej ją od Zadniej Żółtej Kopki. I tak odpowiednio proponuję nazwy: Mała Żółta Kopka i Pośrednia Żółta Szczerbina.Strona powstała we współpracy z

Andrzejem Marciszem.

Kilka ciekawych zdjęć tego rejonu niezepsutych ;) opisami

Jagnięca TurniczkaJagnięcy Szczyt z Pięciostawiańskiej TurniJagnięcy MnichBrncalka z Koziej TurniJagnięcy z Kołowej GraniNa Jagnięcej GraniJagnięcy Szczyt w całej okazałościSkoruszowy Dział z Bździochowej GraniWidok na Jagnięcy z Kołowego Szczytu... i z Płaczliwej Skały