TATRY WYSOKIE - PRZEWODNIK TOPOGRAFICZNY

TOM 24

Grań Główna pomiędzy Lodową, a Snieżną Przełęczą wraz z ganiami bocznymi - Michałkową, Sobkową, Kapałkową i Lodową


Poniżej opisane ujęcia z różnych kierunków. Na pierwszym rysunku przedstawiłem schematyczny przebieg grani i żlebów, na drugim schemat wszystkich opisanych wierzchołków i przełęczy. Trzeci rysunek ukazuje schemat miejsc, z których wykonywano opisane panoramy. Niżej miniaturki ujęć. Wszystkie miniarurki mają swe odnośniki do panoram większych rozmiarów.


Obiekty w graniach masywu Lodowego Szczytu, jako stosunkowo słabo poznane z bliska, rzadko zwiedzane, których eksplorację rozpoczęto, jak na warunki tatrzasńkie, późno, były nazywane głównie z dołu, skąd perspektywa jest zgoła inna, niż gdy się jest w ich pobliżu. Próbę uporządkowania tych nazw podjął Andrzej Marcisz w czasie przejścia wszystkich grani tego masywu, widząc nieadekwatność i niejednoznaczność nazw przewodnikowych w stosunku do rzeczywistości. Stąd zaproponował wiele nowych nazw dla wybitnych, a nienazwanych turni i turniczek w tych graniach.
W niniejszym opracowaniu korzystałem z nazw nienazwanych obiektów w graniach Śnieżnej, Kapałkowej i Sobkowej zaproponowanych przez Andrzeja Marcisza. Dokonałem jednak (w uzgodnieniu z Nim) w stosunku do opublikowanych w cyklu "Tatrzńskie Granie" czterech zmian:
1. Duży Kapałkowy Róg został nazwany Wielkim Kapałkowym Rogiem
2. Zamiast Kapałkowych Rogów są Kapałkowe Widły (jako, że Wielki i Mały Róg są już w tej grani w innym miejscu)
3. Zamiast Wrótek za Kapałkową Kopą jest Wyżnia Sucha Ławka, jako nazwa prostrza, a równie logiczna.
4. Zamieniłem miejscami Snieżnego Żandarma ze Śnieżnym Wartownikiem, by zachować kolejność i logikę identyczną, jak w Kapałkowej Grani, gdzie Kapałkowy Żandarm jest nad Kapałkowym Wartownikiem.

Wszystkie nazwy zaproponiowane przez Andrzeja opatrzyłem w nazwie dopiskiem (AM), natomiast te zaproponowane przeze mnie dopiskiem (DM).
Podtrzymałem ponadto podział Grani Płetwy, dokonany przez Andrzeja, niejednoznacznie traktowanej dotąd w literaturze. Zostały więc wyodrębnione Płetwa, oraz Czuba nad Płetwą jako konkretne wierzchołki w tej grani.

Strona powstała we współpracy z

Andrzejem Marciszem.

Korzystałem również z materiałów Michała Kasperczyka.Kilkanaście ciekawych, nieopisanych zdjęć tego rejonu Tatr, tu również należy kliknąć w miniaturę: