TATRY WYSOKIE - PRZEWODNIK TOPOGRAFICZNY

TOM 5

Wschodnia Grań Świnicy po Krzyżne


Poniżej opisane ujęcia z różnych kierunków. Na pierwszym rysunku przedstawiłem schematyczny przebieg grani i żlebów, na drugim schemat wszystkich opisanych wierzchołków i przełęczy. Trzeci rysunek ukazuje schemat miejsc, z których wykonywano opisane panoramy. Niżej miniaturki ujęć. Wszystkie miniarurki mają swe odnośniki do panoram większych rozmiarów.

Strona powstała we współpracy z

Andrzejem Marciszem.

W niniejszym opracowaniu pozwoliłem sobie nazwać sześć wyraźnie wyodrębnionych turni w Czarnych Ścianach jako sześć Czarnych Turniczek. Ponadto w ślad za Kamilem Filipowskim nazwałem dwie najwybitniejsze turnie w Kozim Murze jako Turnia nad Rysą Zaruskiego i Turnia nad Kozią Dolinką


Kilka nastrojowych zdjęć:


Kozi z HaliBuczynowe Turnie nad morzem mgiełOmawiane granie z KamienistejZatłoczony wierzchołek KościelcaGranaty od wschoduKozi Wierch ze ŚwinicyWidok ze Szpiglasowego WierchuMały Kozi Wierch