TATRY WYSOKIE - PRZEWODNIK TOPOGRAFICZNY

TOM 19

Grań Główna Tatr na odcinku Polski Grzebień - Mały Jaworowy Szczyt wraz ze Świstową Granią i Świstowym Grzbietem


Poniżej opisane ujęcia z różnych kierunków. Na pierwszym rysunku przedstawiłem schematyczny przebieg grani i żlebów, na drugim schemat wszystkich opisanych wierzchołków i przełęczy. Trzeci rysunek ukazuje schemat miejsc, z których wykonywano opisane panoramy. Niżej miniaturki ujęć. Wszystkie miniarurki mają swe odnośniki do panoram większych rozmiarów.


Postarałem się usystematyzować i wyjaśnić nieścisłości topografii Świstowego Szczytu.Z powodu nazwania tylko trzech spośród jego sześciu wzniesień i migracji nazw z jednych wierzchołków na sąsiednie, do literatury wkradło się sporo nieścisłości, a nawet błędów (n.p. zwornikowość Pośredniego Świstowego Szczytu, która to nazwa jeszcze kilkadziesiąt lat temu była zarezerwowana dla sąsiedniego wzniesienia - północno-zachodniego wierzchołka Małego Świstowego Szczytu). Zaproponowałem jednolite nazwy dla całego masywu poza skrajnym, zachodnim wzniesieniem, traktując je już jako obiekt grani opadającej na Dziką Przełęcz. Ponadto zaproponowałem nazwy dla górnej części Świstowej Grani, która przecież składa się z kilku zupełnie pokaźnych obiektów, a na odcinku kilometra jest topograficznie dziewicza. .

Strona powstała we współpracy z

Andrzejem Marciszem.

Korzystałem również z materiałów Michała Kasperczyka.
Kilka co ciekawszych, nieopisanych zdjęć tego rejonu Tatr:


Dzika Turnia z Dzikiej CzubyDzika Turnia i Mała Wysoka z GerlachaGrzebień Świstowych Turni z progu Doliny CiężkiejDzika Turnia ze Śnieżnej GaleriiDzika Turnia i Świstowy Szczyt z Małej WysokiejKrzesany Róg, Rówienkowa i Graniasta Turnia z Wielkiej Jaworowej Turni