TATRY WYSOKIE - PRZEWODNIK TOPOGRAFICZNY

TOM 7

Główna Grań Krywańska ograniczona przełęczami: Furkotną Przehybą oraz Szparą wraz z bocznymi graniami: Solisk, Liptowską (Ostrej) i Jamską (Krótkiej)


Poniżej opisane ujęcia z różnych kierunków. Na pierwszym rysunku przedstawiłem schematyczny przebieg grani i żlebów, na drugim schemat wszystkich opisanych wierzchołków i przełęczy. Trzeci rysunek ukazuje schemat miejsc, z których wykonywano opisane panoramy. Niżej miniaturki ujęć. Wszystkie miniarurki mają swe odnośniki do panoram większych rozmiarów.


W niniejszym opracowaniu pozwoliłem sobie wprowadzić nowy obiekt - Małą Soliskową Kopę ograniczoną od Zadniej Soliskowej Kopy Niżnim Soliskowym Karbem
Spowodowane to jest bałaganem panującym w literaturze jeśli chodzi o nazewnictwo Soliskowych Kop.
Ponieważ jest ich ewidentnie cztery, a nazwane do tej pory były trzy, stąd w różnych źródłach różne położenie ma zarówno Zadnia Soliskowa Kopa, jak i Wyżnia Liptowska Przehyba.
Myślę, że zmana ta może uporządkować tę sytuację.
Ponadto, z uwagi na to, że Mała Soliskowa Czuba bardziej należy do masywu Zadniej Soliskowej Turni, niż do grzebienia pozostałych Soliskowych Czub, przyjąłem, że Pośrednia Soliskowa Ławka jest, jak wiele innych w tej grani, również przełęczą dwusiodłową z Małą Soliskową Czubą pomiędzy siodłami Przełęczy.

Strona powstała we współpracy z

Andrzejem Marciszem.Kilkanaście ciekawych, nieopisanych zdjęć tego rejonu Tatr, tu również należy kliknąć w miniaturę: