TATRY WYSOKIE - PRZEWODNIK TOPOGRAFICZNY

TOM 13

Grań odchodząca na północ od północno-zachodniego wierzchołka Rysów wraz z graniami bocznymi, poza Młynarzem, omówionym w osobnym rozdziale. Obszar ograniczony Przełęczą pod Rysami oraz Młynarzową Przełęczą zawiera Niżnie Rysy, Żabią Grań z graniami bocznymi, Żabi Mur oraz Ciężką Turnię


Poniżej opisane ujęcia z różnych kierunków. Na pierwszym rysunku przedstawiłem schematyczny przebieg grani i żlebów oraz schemat wszystkich opisanych wierzchołków i przełęczy. Drugi rysunek ukazuje schemat miejsc, z których wykonywano opisane panoramy. Niżej miniaturki ujęć. Wszystkie miniarurki mają swe odnośniki do panoram większych rozmiarów.


Grań Żabiego z jednej strony jest znakomicie widoczna od strony ruchliwego szlaku prowadzącego do Morskiego Oka, a z drugiej ukryta przed przeciętnym turystą granią Młynarza i tajemniczą Doliną Białczańską. Szlakowo nie jest też dostępna Dolina Ciężka, tak więc Ciężka Turnia, oraz leżący już w grani Młynarza Żabi Szczyt Wyżni nie są dla turystów dostępne widokowo z żadnej strony. W niniejszym rozdziale Przewodnika starałem się niedogodności te usunąć i ukazać omawiane masywy w dużym zbliżeniu ze wszystkich stron.

Strona powstała we współpracy z

Andrzejem Marciszem.

Kilkanaście ciekawych, nieopisanych zdjęć tego rejonu Tatr z ujęć, które nie były prezentowane w duzych panoramach, tu również należy kliknąć w miniaturę:


Żabie z brzegu Czarnego Stawu.


Ciężka Turnia i Rysy znad Cięzkiego Stawu.


Dolinka Spadowa z górującym Żabim Wyżnim Szczytem widziana ze Świstowego Szczytu.


Żabie nad Morskim Okiem widziane z czeluści Hińczowego Żalebu.


Marusarzowa Turnia.


Niżnie Rysy z Buli.


Siedem Granatów widziane z Wielkiego Anioła.


Żabi Szczyt Wyżni nad Dolinką Spadową.


Niżnie Rysy najlepiej prezentują się z Czarnego Mięgusza.


Granie Apostołów i Żabiego Mnicha zdjęte z Kępy. Nad nimi górują Żabi Szczyt Wyżni, Spadowa Turniczka i Niżnie Rysy.


Żabi Wyżni górujący nad Wyżnim Białczańskim Stawem.


Popołudnie nad Niżnim Białczańskim Stawem. Panuje dojmująca cisza szczególnie, jeśli ją porównać z gwarem morskoocznego asfaltu po drugiej stronie grani.


Żabie widziane z grani Miedzianego.


Żabi Mnich, Kapucyn i Lalka widziane ze zbocza Kopy Spadowej.


Czarny Staw i Morskie Oko z Owczego Żlebu.


Górne Piętro Doliny Białczańskiej okolone Żabim Murem i Żabim Szczytem Wyżnim.


Owcze Turniczki, Marusarzowa Turnia i masyw Żabiego Szczytu Niżniego z dna Doliny Białczańskiej.


Pierwsze trzy Diabły przeglądają się w Morskim Oku.


Żabia Lalka spogląda na próg Czarnego Stawu.


Zadymiło się z Żabiej Czuby.


Żabi Szczyt Wyżni widziany z Cubryńskiej Strażnicy


Mnich, Kapucyn i Lala zdjęte z Buli.


Panoramka z turniczki nad Marusarzową Przełączką. Z lewej strony zdjęcia Marusarzowa Turnia, z prawej Grań Apostołów i Żabi Szczyt Niżni. W dole Marusarzowy Żleb.