Kozia Turnia Gerlach Poprad Jastrzębia Turnia Spiska Grzęda 5 Stawów Spiskich Łomnicka Kopa Baranie Rogi Dol. Jaworowa Harnaski Zwornik Lodowy Lodowy 2 Mały Lodowy Lodowa Przełęcz Jaworowy Górków Wierch Mały Świstowy Mała Wysoka Litworowy Szczyt Mała Kończysta Dolina Ciężka Przeł. Stwolska Tępa Złomiska Turnia Wysoka Niżnie Rysy Żabi Wyżni Rysy NW Gęsia Szyja Wołowa Przehyba Wołowiec Mięg. Strba Czarny Mięgusz Szatan Mnichowa Kopa Cubryna Cubryna na zach. Miedziane Koszysta Koprowy Wierch Szpiglasowy Wierch Furkot Ostra Siodełkowa Kopa Zadni Kościelec Świnica Świnica 2 Tomanowy Wierch Polski Kamienista Bystra Rohacz Płaczliwy Siwy Wierch Ostra Babki Chopok CAŁE TATRY Spiski Kocioł Dwoista Turnia Kończysta Krótka Mięguszowce Stwoła Podufała Baszta Sławkowski Szczyt Dolina Sławkowska spod Sławkowskiego Szczytu Wielicka Kopa Opalone Dol. Staroleśna Szczyrbski Otoczenie Morskiego Oka Żabi Niżni Wołowiec II P.S.Turnia Batyżowce Młynickie Solisko W. Łomnicka Baszta Łomnicki Staw Soliskowy Garb Urbanowa Kopka Zadni Granat Skrajny Granat Hruby Wierch spod Hrubego Żółta Turnia Rusinowa Polana Rysy Osobita Kozia Str. Zach.Żel.S. TATRY Z SAMOLOTU Pośr.Świstowy Głodówka Kasprowy Kopa Kondracka Giewont DO PANORAM MOŻNA WEJŚĆ BĄDŹ ZE SCHEMATÓW GRANI, BĄDŹ MINIATUREK PANORAM UMIESZCZONYCH PONIŻEJ Zaznaczone są miejsca, skąd wykonano zdjęcia do panoram Kliknij na jego nazwę, a otworzy się szukana panorama SCHEMAT GRANI TATR WYSOKICH I BIELSKICH SCHEMAT GRANI TATR ZACHODNICH

MINIATURY PANORAM

Tu też wystarczy kliknąć na jedną z miniaturek. Uszeregowane są od wschodu ku zachodowi.


Panorama Tatr Wysokich z okolic Popradu - opisana dokładniePanorama spod Łomnickiego StawuPanorama z Wielkiej Łomnickiej Baszty 360st. - opisana dokładniePanorama z Łomnickiej Kopy na zachód - opisana dokładniePanorama z Koziej Turni 360 st. - opisana dokładniePanorama z Jastrzębiej Turni 360 st. - opisana dokładniePanorama ze Spiskiej Grzędy 360 st. - opisanaPanorama z Wyżniego Spiskiego Kotła 360 st. - opisana dokładniePanorama Doliny 5 Stawów Spiskich 360 st. - opisana dokładniePanorama z Baranich Rogów 360 st. - opisana dokładniePanorama zachodniej części Tatr Bielskich z Doliny Jaworowej - opisanaPanorama ze Sławkowskiego szczytu - 360 st. - opisana dokładniePanorama Tatr Wysokich z Batyżowiec - opisana dokładniePanorama Doliny StaroleśnejPanorama z Harnaskiego Zwornika - 360 st.Panorama z Lodowego Szczytu 10 minut przed burząPanorama z Lodowego Szczytu innym razem 360 st. - opisana dokładniePanorama z Małego Lodowego Szczytu 360 st. - opisanaPanorama na zachód z Lodowej PrzełęczyPanorama Doliny Sławkowskiej 360st. - opisana dokładniePanorama z Jaworowego Szczytu 360 st. - opisana dokładniePanorama z Wielickiej Kopy 360 st.Panorama z Dwoistej Turni 360 st. - opisana dokładniePanorama Tatr z Górków Wierchu (górnej stacji wyciągu w Jurgowie) - opisana dokładniePanorama z Podufałej Baszty 360 st. - opisana dokładniePanorama z ponad Staw Turni - opisana dokładniePanorama z Małego Świstowego Szczytu 360 st.Panorama z Pośredniago Świstowego Szczytu 360 st. - opisana dokładniePanorama z Małej Wysokiej na północ i wschódPanorama Kotła Gerlachowskiego z Urbanowej KopkiPanorama z Gerlacha 360 st. - opisanaPanorama z Litworowego Szczytu 360 st. - opisana dokładniePanorama Tatr Wysokich z Mięguszowiec - opisana dokładniePanorama Tatr ze Stwoły - dokładnie opisanaPanorama z Małej Kończystej 360 st. - opisana dokładniePanorama z Kończystej 360 st.Panorama z Głodówki - dokładnie opisanaPanorama z Żelaznego Zachodniego Szczytu 360 st. - opisana dokładniePanorama z Koziej Strażnicy 360 st.Panorama Doliny Ciężkiej z jej progu - opisanaPanorama z Przełęczy Stwolskiej 360 st.Panorama z Tępej 360 st. - opisana dokładniePanorama ze Złomiskiej Turni 360 st. dokładnie opisanaPanorama z Wysokiej 360 st.Panorama z Rusinowej Polany - dokładnie opisana.Panorama z Żabiego Szczytu Wyżniego 360 st. - opisana dokładniePanorama z Żabiego Szczytu Niżniego 360 st. - opisana dokładniePanorama z północno-zachodniego wierzchołka Rysów 360st. - opisana dokładniePanorama z RysówPanorama z Niżnich Rysów 360 st. - opisana dokładniePanorama z Gęsiej Szyi - opisana dokładniePanorama z tarasu schroniska nad Morskim Okiem - opisana dokładniePanorama z tarasu schroniska nad Morskim Okiem - duża rozdzielczośćPanorama Żabiej Grani z Wołowej Przehyby - opisana dokładniePanorama z Wołowca Mięguszowieckiego 360 st. - opisana dokładniePanorama z Wołowca - zbliżenie na północ - opisane dokładniePanorama Tatr ze Strby - opisanaPanorama z Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego 360 st. - opisana dokładniePanorama Tatr Jaworzyńskich z Opalonego - opisana dokładniePanorama z Szatana 360 st. - opisana dokładniePanorama z Mnichowej Kopy 360 st.Panorama z Cubryny 360 st. - opisana dokładniePanorama z Cubryny na Tatry Zachodnie - opisana dokładniePanorama z Miedzianego 360 st. - opisanaPanorama z Koszystej 360 st. - opisana dokładniePanorama z Koprowego Wierchu 360 st. - opisana dokładniePanorama ze Szczyrbskiego Szczytu 360 st. - dokładnie opisanaPanorama ze Szpiglasowego Wierchu 360 st.Panorama z Soliskowego GarbuPanorama z Młynickiego Soliska - opisana dokładniePanorama z Zadniego Granatu - 360 st. - opisana dokładniePanorama ze Skrajnego Granatu - 360 st. - opisana dokładniePanorama z Furkotu 360 st. - opisana dokładniePanorama z Żółtej Turni 360 st. - opisana dokładniePanorama ze wschdniej grani Hrubego Wierchu 360 st.Panorama z Hrubego Wierchu 360 st.Panorama z Ostrej 360 st. - opisana dokładniePanorama z Siodełkowej Kopy 360 st. - opisanaPanorama z Zadniego Kościelca 360 st. - opisana dokładniePanorama z Krótkiej 360 st.Panorama ze Świnicy 360 st. - opisanaPanorama Tatr Wysokich ze ŚwinicyPanorama Tatr Wysokich z samolotu od północo-zachoduPanorama z Kasprowego Wierchu 300st. - dokładnie opisanaPanorama z Giewontu 330st.Panorama z Kopy Kondrackiej 270st.Panorama z Tomanowego Wierchu 360 st. - opisana dokładniePanorama z Kamienistej 360 st. - opisanaPanorama z Bystrej 360 st.Panorama z Rohacza Płaczliwego 360 st. - opisanaPanorama z Osobitej - opisana dokładniePanorama z Siwego Wierchu 360 st. - opisana dokładniePanorama zachodniego krańca Grani Głównej Tatr Zachodnich z Ostrej - opisanaPanorama z Babek 360 st.Panorama Tatr Wysokich z Chopoka - opisana dokładniePanorama psychodeliczna z Tatr na Tatry - materializacja snu taternika-pięknoducha