SCHEMATY DRÓG I SZLAKÓW


Szlak na Bystrą Ławkę z Doliny Furkotnej


Droga na Cubrynę przez Galerie


Ceprostrada


Polski Grzebień i Rohatka z Doliny Białki


Koprowy Wierch z Doliny Hińczowej


Schemat szlaków dojściowych do Orlej Perci

z Doliny Pięciu Stawów Polskich

(Szlaki na Zawrat, Świnicę, Kozi Wierch i Krzyżne)


Szlak na Rysy z Doliny Mięguszowieckiej


Żabi Szczyt Wyżni znad Czarnego StawuSzlak na Bystrą Ławkę z Doliny Młynickiej


Szlak na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem


Szlak na Skrajny Granat


Szlak na Polski Grzebień z Doliny Wielickiej


Szlak na Szpiglasową Przełęcz z Doliny Pięciu Stawów


Schemat dróg quasiturystycznych na

południowych stokach Mięguszy i Cubryny


Szlak na Rysy od Czarnego Stawu